Hae verkkokaupasta

Kirjaudu
sisään

Kirjaudu sisään
Ostoskori

Ostoskori

Lisää tilausnumerolla:

Liity jäseneksi

Unohdin salasanani

Sähköpostiosoite

Salasana
Siltoja rakentamassa — miksi luovia työtapoja?

Lue ote Luovan toiminnan työtavat -kirjasta:


Luova toiminta rakentaa siltoja tunteisiimme ja toisiimme.

Se toimii kohtaamispaikkana, jossa olemme yhdenvertaisia ja voimme ammentaa toistemme kokemuksista.

Silloin kun ei ole yhteistä kieltä toisten kanssa, taidelähtöinen ilmaisu voi mahdollistaa kontaktin ja kohtaamisen, synnyttää uusia yhteyksiä ihmisten välille sekä lisätä ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta myös vieraita kulttuureita kohtaan.

Ihmisellä on tarve olla yhteydessä toisiin ja jakaa elämänsä merkityksiä. Nämä merkitykset rakentuvat ja rikastuvat suhteissa toisiin. Kun laulamme tai tanssimme yhdessä, olemme samalla aktiivisesti luomassa yhteistä tilaa ja kokemusta, jossa hengitämme ja aistimme toisemme ja musiikin tai liikkeen herättämät tunteet.

Jaettu luova toiminta saa meissä aikaan jakamisen ja vastavuoroisuuden kokemuksia, vaikka emme keskustelisi sanoin. Taide voi toimia kommunikoinnin maastona, jossa merkityksellinen informaatio ja sen jakaminen liittävät meitä toisiimme. Näin syntyy osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Luova toiminta voi olla virkistävää ja palkitsevaa. Se antaa mahdollisuuden leikillisyyteen, iloon, huumoriin, mukavaan yhdessäoloon, tekemiseen ja toiminnallisuuteen. Se voi tarjota vaihtelua arkeen, antaa energiaa tai kanavoida sitä. Se voi tuoda esiin itsestä ja toisista uusia puolia, taitoja ja kykyjä, joita mikään muu ei toisi esille.

Yhteisen toiminnan avulla voi löytyä tie omaan luovuuteen. Se voi viedä oman arjen yläpuolelle, tarjota korvaavia kokemuksia ja auttaa jaksamaan sitä, mitä ei voi muuttaa. Se voi tarjota mahdollisuuden olla hetken joku muu jossain muualla tai antaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen omana itsenään itsensä ja toisten kanssa.

Miten käytäntöön?


Luovan toiminnan työtavat -teoksessa esitellään musiikkiin, kuvalliseen ilmaisuun, kirjoittamiseen, liikkeeseen ja draamaan pohjautuvia työtapoja. Kirja auttaa hälventämään ennakkoluuloja, arkuutta tai pelkoja, jotka voivat olla kokeilemisen ja uusien työtapojen löytämisen esteenä. Työtavat perustellaan teoreettisesti ja niiden soveltamiseen autetaan tehtävien avulla.

Tässä pari harjoitusta kirjasta:

Musiikin muovaama: Kuunnellaan musiikkia muovailuvahaa kädessä. Suljetaan silmät ja annetaan musiikin muovata. Silmät avataan vasta, kun kuunteluhetki on päättynyt. Kuuntelun jälkeen voidaan tarkastella, millaisen veistoksen juuri tämä musiikki synnytti. Kädessä olevaa klönttiä voi myös katsella pohtien, mitä ajatuksia ja mielikuvia se herättää. Näistä voidaan keskustella pienessä ryhmässä tai parin kanssa.

Tulevaisuuden muistelu: Menneen muistelun lisäksi voi kuvitella myös tulevaisuutta. Siitä käytetään joskus nimitystä tulevaisuuden muistelu. Siinä kaikki muu on sallittua, mutta ei ikävien asioiden esiin kutsuminen. Kirjoitetaan esimerkiksi siitä, millaista oma elämä on kymmenen vuoden päästä. Missä kirjoittaja silloin on? Mitä hyvää hänelle kuuluu? Miten ne asiat, jotka huolestuttavat ja mietityttävät kirjoittamisen hetkellä, ovat ratkenneet hyvin?

TILAA TÄSTÄ.

Lähde: Anna Liisa Karjalainen (toim.) — Luovan toiminnan työtavat (PS-kustannus, 2019)

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.