Helena PihkoLeena HaatajaHeikki Rantala (toim.)

Lastenneurologia

  • Lastenneurologia
  • Lastenneurologia
Duodecim
1-3 painos, 2018
ISBN 9789516564558
264 sivua
Nidottu
Tilausnumero 100055829

kpl

Kirjassa esitellään lapsen normaali kehitys ja sen yleisimmät poikkeavuudet, kuten puheen- ja kielenkehityksen sekä motoriikan häiriöt, oppimisvaikeudet, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, autismikirjon häiriöt ja kehitysvammaisuus. Lastenneurologia kuvaa tavallisia lasten neurologisia oireita ja sairauksia, kuten päänsärky, sekä harvinaisia neurologisia sairauksia, kuten neuromuskulaarisairaudet. Mukana ovat myös lastenneurologisen kuntoutuksen periaatteet ja menetelmät. Kirjassa käsitellään diagnostiset tutkimusmenetelmät ja pohditaan aiheeseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Kirjan kohderyhmiä ovat lääketieteen opiskelijat ja lääkärit. Kirjan toivotaan palvelevan myös lasten parissa toimivia moniammatillisia yhteisöjä sairaaloissa ja perusterveydenhuollossa sekä erityispedagogiikan toimijoita.