Minna StoltAnne FlinkRiitta SaarikoskiPetri Väyrynen (toim.)

Jalkaterveys

  • Jalkaterveys
  • Jalkaterveys
Duodecim
2016
ISBN 9789516565067
664 sivua
Sidottu
Tilausnumero 793150555

kpl

Normaalihinta 79,00 € Normaali jäsenhinta 71,00 €

Jalkojen kunnolla on keskeinen merkitys ihmisen jokapäiväiseen elämään. Suurella osalla ihmisistä on jalkavaivoja jossakin elämänvaiheessa ja vaivat lisääntyvät ikääntymisen myötä. Monissa pitkäaikaissairauksissa, kuten nivelreumassa ja diabeteksessa, jalkavaivat ja jaloissa ilmenevät sairauksien oireet ovat yleisiä ja niiden hyvällä hoidolla on tärkeä merkitys.

Jalkaterveys sisältää tiedot jalkavaivojen tunnistamista ja tutkimisesta, hoitamisesta, kuntoutuksesta ja potilaiden ohjauksesta. Teoksen kautta hahmottuu jalkaterveyden merkitys ja vaikutukset yleisterveydelle sekä jalkoihin liittyvien vaivojen tunnistamisen ja hoidon monipuolisuus sekä vaativuus.

Kaikilla terveydenhuollon ammattilaisilla tulee olla tiedot jalkaterveyteen ja jalkasairauksiin liittyvistä perusasioista, alaraajojen anatomiasta ja biomekaniikasta, rakenteellisista ja toiminnallisista ongelmista, yleissairauksien vaikutuksesta jalkoihin sekä omahoidosta. Edellä kuvattu perustietämys luo pohjan jalkaterveyden ja -vaivojen kokonaisvaltaiselle, moniammatilliselle hyvälle hoidolle.

Sisällössä painottuvia näkökulmia ovat jalkaterveyden edistäminen, ehkäisevä hoito, toiminnallinen kuntouttava hoito, toimintakyvyn ja kokonaisterveyden tukeminen sekä moniammatillinen toimintatapa. Kirjassa kuvataan hyvät toimintatavat käytännönläheisesti ja konkreettisesti. Teos on laadittu käytännön työn tueksi kaikille jalkaterveyteen tai -vaivoihin liittyviä tietoja työssään tarvitseville.

Teos on alan ensimmäinen suomenkielinen terveydenhuollon ammattilaisten tarpeita ajatellen laadittu perusteos. Sisältö perustuu alan uusimpaan tutkimustietoon. Kirjan avulla lisätään paitsi alalla toimivien tietämystä ja osaamista myös ammattilaisten kiinnostusta jalkaterveyteen, jalkavaivojen hoitoon ja hoidon kehittämiseen.