Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Sosiaali- ja terveysalan Tietopalvelun suosituimmat TOP 10


PÄIVITETTY 13.6.2024

1. Häpeän hoito

Häpeän hoito -kirjan avulla lukija tunnistaa tyypilliset häpeän aiheuttamat pakonomaiset toimintamallit. Esimerkiksi liiallinen työnteko, suorittaminen, hallinnan ja täydellisyyden tavoittelu voivat olla keinoja piilottaa omaa riittämättömyyden tunnetta, joka on yksi häpeän muodoista. Kirja sisältää harjoituksia myös terapeutille häpeän tunnistamisen ja työstämisen tueksi.

Tilaa tästä


2. Nepsy-materiaalipakki ammattilaiselle

Nepsy-materiaalipakki ammattilaiselle auttaa opettajia, ohjaajia, kasvattajia ja valmentajia tukemaan ratkaisukeskeisesti henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Pääpaino on käytännössä toimiviksi havaituissa ja eri ikäryhmille sovellettavissa tehtävissä, jotka vahvistavat voimavaroja ja tukevat uuden oppimista. Tehtäväpohjat saa kopioida omaan opetus- ja ohjauskäyttöön.


Tilaa tästä

3. Äitihaava

Tietokirjailija Katri Syvärinen auttaa kirjassaan ymmärtämään äitihaavan luonnetta. Hän kertoo omasta äitihaavastaan ja sen paranemisesta mutta kuvaa myös haastattelemiensa naisten äitihaavoja. Kirja muistuttaa, että et ole kokemuksesi kanssa yksin ja että äitihaavasta on lupa puhua. Vaikka kotioloissa olisi ollut paljon hyvää, ei ole väärin tai kiittämätöntä ottaa esiin asioita, jotka ahdistavat.

Tilaa tästä


4. Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt

Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt -oppaassa kuvataan kuntouttavan, toimintakykyä ylläpitävän hoidon toteuttaminen päivittäisissä toimissa. Hoidon järjestämiseen ja hoitotilanteisiin liittyen käsitellään esimerkiksi muistioireiden tutkimista, hoitopaikan valintaa ja hoitopaikkoja. Muita aiheita ovat muun muassa asuinympäristö, lääkehoito, oikeudellinen ennakointi sekä läheisten osallistaminen ja tukeminen. Ilmestyy 15.9.


Tilaa tästä

5. Vaietut tunteet

Näissä korteissa ei leijuta pehmeässä pastellissa, vaan tunnetilan niin vaatiessa huudetaan tuskasta ja kiroillaan. Kortit auttavat sanoittamaan tunteita, joita ei kehdata tai uskalleta sanoa ääneen. Kukin kortti antaa esimerkin siitä, mitä kyseistä tunnetta tunteva henkilö voisi sanoa tai jättää sanomatta, ja siten johdattelee korttien käyttäjää pohtimaan omakohtaisesti, mitä kortin tunne hänessä herättää. Kortteja voi käyttää omien kokemusten ja tunnetilojen sanoittamiseen niin yksin, läheisten kuin ammattilaisten kanssa.

Tilaa tästä


6. Lapsuuden kehityksellinen trauma

Havainnollisten asiakasesimerkkien avulla kirjassa avataan kehityksellisen trauman syntyä, seurauksia ja vaikutusmekanismeja ihmisen elämässä. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat lisätä omaa tai läheistensä hyvinvointia ja jotka haluavat ymmärtää ja tutkia arvottomuuden, häpeän ja syyllisyyden kokemuksiaan.


Tilaa tästä

7. Hoidanko oikein?

Tässä kirjassa hoito- ja hoiva-alan työntekijät kertovat vaikeista päätöksistä ja huonosta omastatunnostaan. Kirja perustuu aitoihin tilanteisiin, jotka ovat tapahtuneet terveyskeskusten vuodeosastoilla, vanhainkodeissa ja yksityisissä palvelutaloissa eri puolilla Suomea.H uojentava teos herättää sinut kuuntelemaan omaatuntoasi ja antaa sinulle voimaa nostaa eettiset valinnat ja toimintatavat yhteiseen keskusteluun työyhteisössä.

Tilaa tästä


8. Masennuksen hoidon hyvät käytännöt

Masennuksen hoidon hyvät käytännöt -opas on laadittu käytännön työn tueksi masennuksen tunnistamiseen, masennuspotilaan kohtaamiseen ja hoidon toteuttamiseen. Oppassa kuvataan hoidon toteutus sairauden eri vaiheissa ja hoitotilanteissa, eri ammattiryhmien välisen sujuvan yhteistyön toimintatavat sekä hoitojärjestelmän työnjako. Käsiteltyjä hoitomuotoja ovat lääkehoito ja muut biologiset hoidot, psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoidot sekä omahoito.


Tilaa tästä

9. Dialogi parantaa — mutta miksi?

Kirjassa Dialogi parantaa — mutta miksi? professori Jaakko Seikkula kertoo, miten dialogi toimii missä hyvänsä asiakastyössä ja erityisesti mielenterveysongelmien hoidossa. Hän on työryhmineen kehittänyt ja tutkinut yli neljänkymmenen vuoden ajan avoimen dialogin ajattelu- ja työtapaa sekä psykiatrisia hoitokäytäntöjä

Tilaa tästä


10. Traumainformoitu työote

Traumainformoitu työote edistää asiakkaan hyvinvointia, vaikeuksista selviytymistä ja toipumista. Tällöin kohtaamisen keskeisenä lähtökohtana on turvan tunteen vaaliminen ja vahvistaminen. Kun asiakas saa tarkoituksenmukaista tukea ja tietoa, hän alkaa ymmärtää haitallisten elämänkokemustensa vaikutuksia mutta löytää myös toipumisen toivon. Kirjassa tarkastellaan muun muassa erilaisia elämänkriisejä, lapsuusajan haitallisia kokemuksia, lähisuhteissa koettuja väkivaltakokemuksia, traumatisoitumista, toipumisen edellytyksiä ja resilienssin tukemista arjessa.

Tilaa tästä

TILAA SUOSITUIMPIA ALLA:

HINTA 34,00 €
JÄSENELLE 31,00 €

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.